Magnetna rezonanca – sve šta trebate znati

Magnetna rezonanca ili skraćeno MR (MRI u anglosaksonskoj literaturi) je jedna od imidžing ili slikovnih dijagnostičkih metoda. Ona trenutno predstavlja najpouzdaniju i najmoćniju imidžing dijagnostičku metodu. Princip rada magnetne rezonance se zasniva na nuklearnoj magnetnoj rezonanci. Nuklearna magnetna rezonanca predstavlja pojavu da jezgro atoma, kada se stavi u jako magnetno Read more…

Kako lečiti proširene vene?

Ova tema je veoma zanimljiva, kako za pacijente, tako i za lekare. Danas se sve češće susreće, ali se može konstatovati, da se neadekvatno leči. Na televiziji se može videti dosta reklama, koji prikazuju savremene lekove za gore navedenu bolest. Između ostalog „Lioton gel“, “Hepalpan gel”, Hepatotrombin gel” i drugi Read more…

Kompozitne fasete

Pod kompozitnim fasetama podrazumijeva se nanošenje kompozitnog materijala (bijele plombe) na prednju – vidljivu površinu najčešće prednjih zuba. Ovim fasetama moguće je brzo i jednostavno korigovati oblik, boju ili položaj zuba. Minimalnim brušenjem zuba se može  postići maksimalan estetski efekat. Nanošenje kompozitnog materijala vrši se direktno na zubu u ordinaciji Read more…

Kako pravilno prati zube?

Kvalitetna oralna higijena jedan je od osnovnih uslova za održavanje zdravlja zuba i mekih tkiva usne šupljine, a podrazumijeva pranje zuba pomoću zubne četkice i paste,  zubnog konca, te pomoću različitih tečnosti za ispiranje. Puno je bitnija ispravna tehnika, od učestalosti i dužine trajanja pranja zuba, koji takođe nisu zanemarljivi. Read more…

3 stvari koje trebate znati o CT-u

CT predstavlja skraćenicu engleske verzije riječi kompjuterska tomografija. Radi se o jednoj od takozvanih imidžing ili slikovinih dijagnostičkih metoda. CT u suštini predstavlja kompjuterski obrađene, višestruke rendgenske snimke, koji su kompjuterskom obradom očišćeni od smetnji, tako da je kvalitet slike daleko bolji. Dakle pacijent se prvo izlaže x (rendgenskom) zračenju, Read more…

Najčešći deformiteti kičme

Kriva kičma je veoma širok pojam kojim se opisuje niz poremećaja u kojima dolazi do promjena u normalnoj zakrivljenosti kičme, i njime se uglavnom koriste laici. Da bi što bolje objasnili problematiku krive kičme, neophodno je objasniti kako izgleda zdrava kičma, i približiti osnovne pojmove vezane za zdravu kičmu. Normalna Read more…

7 najbitnijih tumorskih markera

Dok su u začetku, tumori ne izazivaju nikakve tegobe kod bolesnika. Međutim, naš imuni sistem vrlo rano prepoznaje nenormalne tumorske ćelije i otpočinje borbu protiv njih. Razvoj tumora je popraćen lučenjem tumorskih markera. Tumorski markeri su molekule koje se u većim koncentracijama, nego što je normalno, pojavljuju u krvi, mokraći Read more…