Naše srce radi na osnovu električne struje veoma niskog napona koju samo prizvodi i  po principu malog strujnog udara izaziva kontrakciju srca.  Struja se proizvodi u vrhu desne pretkomore srca u maloj grupi ćelija zvanim SA – čvor i on je prirodni pejsmejker  ili vodič srčanog ritma.

Neka  srčana oboljenja mogu dovesti do  poremećaja u stvaranju ili sprovođenju električnih impulsa što dovodi do usporenja srčanog rada. Isuviše spor ritam srčanog rada je opasan po život osobe i tada se ugrađuje vještački srčani pejsmejker.

Kako izgleda?

Vještački pejsmejker je električni uređaj veličine nekoliko centimetara. Sastoji se iz baterije koja se ugrađuje  ispod kože i elektroda u obliku žica koje se sprovode u srce (obično u blizinu prirodnog SA čvora).

Kako se ugrađuje?

Postupak ugradnje zahtijeva manju hiruršku intervenciju u lokalnoj anesteziji. U području ispod ključne kosti se napravi manji rez i tu se plasira baterija uređaja. Elektrode uređaja se kroz krvne sudove na ruci ili nozi dovode do srca i tu pričvrste na potrebno mjesto ili mjesta. Baterija uređaja traje od 5-10 godina nakon čega se zamijeni novom.

Šta on u stvari radi?

Pejsmejker šalje električne impulse iz baterije u srce i izaziva srčane kontrakcije. On se može podesiti da u potpunosti diktira srčani rad ili samo u slučaju kada kod osobe broj otkucaja padne do nivoa koji bi mogao da bude opasan (recimo 40 otkucaja u minuti).

Predostrožnost nakon ugradnje!

Osobe kojima je ugrađen pejsmejker treba da obrate pažnju na nakoliko stvari:

  • Da ne stavljaju mobilni telefon ili neki drugi električni uređaj u područje neposredno iznad baterije.
  • Ne smiju se približavati na manje od 60 cm od el. generatora ili drugih uređaja visoke voltaže
  • Moraju da napomenu ljekarima da imaju ugrađen pejsmejker ukoliko im je predložena neka procedura koja se izvodi pomoću magnetne ili električne energije (npr. Magnetna rezonanca, elektroterapije, zračenje karcinoma…)

Budućnost!

Nanostim-Euro_Size_ComparisonPrije nekoliko mjeseci je u KC Srbije ugrađena najnovija generacija pejsmejkera. Radi se o uređajima veličine tablete ili tačnije kapsule koji se kroz krvni sud postavljaju u srce. Dakle nema odvojene baterije i elektrode i ništa se ne ugrađuje u grudni koš, čitav uređaj u obliku kapsule. Vijek trajanja je 12 godina. Težina uređaja je svega 3 grama!

 Dr Mladen Petić

Kategorije: Medicina