Svjesni smo da veliki broj ljudi ima potrebu da se konsultuje sa doktorima o različitim dilemama i zdravstvenim problemima, a da to nažalost veoma često nije moguće iz brojnih razloga. Naš cilj je da to učinimo mogućim!
Dr Rajko Ćulibrk