Apgar skor je zbir ocijena koje beba dobija nakon rođenja i koji određuju njeno stanje i eventualnu potrebu za hitnim reagovanjem. To je test ocjene vitalnosti novorođenčeta Test je osmislila 1952. godine dr Virdžinija Apgar, anesteziolog i pedijatar, u cilju brže i preciznije orijentacije o stanju djeteta neposredno nakon rođenja.

Ocjenjuje se pet parametara, bodovima od nula do dva i zbroj tih bodova daje „Apgar score“, odnosno ocjenu bebe nakon rođenja. Ti parametri su:

  • boja kože
  • disanje
  • rad srca (puls)
  • tonus mišića
  • refleksna podražljivost

U zavisnosti od stanja, za svaki navedeni parametar dobija se nula, jedan ili dva boda. Beba se ocjenjuje nakon 1 minut i nakon 5 minuta od porođaja i dobija dvije ocjene (npr. 10/10).

Beba koja ima rezultat 8 ili više na testu smatra se dobrog zdravlja.Novorođenče koje dobije Apgar skor u prvom minutu manji od 7, a pogotovo manji od 4 ( 0-3 ), zahtjeva neke od mjera reanimacije, kao što su oslobađanje disajnih puteva, primjena kiseonične terapije, pa sve do masaže srca i primjene lijekova. Često se stanje novorođenčeta vrlo brzo popravi, pa je skor odličan već u petom minutu, što ukazuje na odličnu sposobnost adaptacije.

Test je dizajniran kako bi doktori procijenili ukupno stanje novorođenčeta tako da se vrlo brzo može odrediti treba li ono dodatnu medicinsku brigu. Test ne može predvidjeti djetetovo dugoročno zdravlje, ponašanje, intelektualni status ili ponašanje. Vrlo mali broj beba može postići savršenu ocjenu 10/10, jer čak i savršeno zdrave bebe ponekad imaju nižu ocjenu od poželjne, posebno u prvih nekoliko minuta nakon rođenja.

Morate imati na umu da je niska ocjena na testu (pogotovo u prvoj minuti) vrlo uobičajena za neke bebe, a posebno za:

–  bebe rođene nakon trudnoće visokog rizika,

– bebe rođene carskim rezom

. nakon komplikovanog porođaja

– kod nedonoščadi

Važno je napomenuti da Apgar skor nije osmišljen da bi se predvidjelo zdravstveno stanje djeteta kasnije u životu ( većina djece sa niskim Apgar skorom nemaju posljedice kasnije u životu).

Dr Rajko Ćulibrk

Kategorije: Medicina