Stres, anksioznost, frustracija, bijes – sva ova stanja povećavaju rizik za pojavu kardiovaskularnih oboljenja. Kako raste nivo stresa sa kojim se suočavate tako raste i rizik od pojave karidovaskularnih oboljenja. U nastavku donosimo Vam šta sve možete da uradite da bi se lakšte izborili sa stresom i stresnim situacijama.

Kako stres utiče na Vaše tijelo i srce?

Stres aktivira Vaš sipatički autonomni nervni sistem i tako dovodi do tzv. reakcije “bori se ili bježi”. Kao rezultat toga dolazi do porasta krvnog pritiska, ubrzanja rada srca i usporenja probave. Na duže staze to može da dovede do povećanja tjelesne težine, komplikovanja oboljenja kao što je dijebetes ili da vodi ka anskioznosti i depresiji.

Tipovi stresa

Postoje dvije vrste stresa, akutni i hronični stres. Akutni stres je nešto što se javlja naglo i traje kratko kao što je na primjer stres koji se javlja kada se u prirodi sretnete sa zmijom otrovnicom. Ovaj tip stresa Vas stavlja u pripravnost i omogućava Vam da se brzo izvučete iz te ugrožavajuće situacije.

Hronični stres sa druge strane traje mnogo duže kao što je stres urzokovan finansijskim problemima, konfliktom na poslu ili porodičnim problemima.

9 načina da se izborite sa stresom

Prije svega pokušajte da izbjegavajte situacije za koje znate da na Vas utiču negativno i prouzrukuju stres. Ukoliko ne možete da izbjegnete ove situacije evo nekoliko preporuka kako da se umanjite efekat stresa na Vaš organizam:

 1. pronađite hobi
 2. šetajte, slušajte muziku ili pročitajte knjigu
 3. vježbajte
 4. hranite se zdravo
 5. razgovarajte sa prijteljima, porodicom ili sa nekim drugim ko Vam je podrška i ko će da Vas razumije
 6. dišite sporo i duboko da bi ste usporili ili zaustavili nastanak reakcije “bori se ili bježi”
 7. meditirajte
 8. pobjegnite na trenutak u svojim mislima na neko lijepo mjesto
 9. izbjegavajte pušenje cigareta i konzumiranje alkohola

Šta trebate da uradite ukoliko ste se našli u stresnoj situaciji?

Evo nekoliko sajveta kako da se izborite sa trenutnim stresom:

 1. uzmite kraktu pauzu. Izađite iz prostorije ukoliko ste u mogućnosti, tako možete da dobijete nekoliko minuta vremena da se smirite i malo razmislite o situaciji.
 2. skrenite pažnju na nešto lijepo u Vašoj okolini kao što su djeca koja se igraju u parku ili prosto obratite pažnju na ljepotu neke biljke ili životinje u Vašoj okolini
 3. brojite do 10, zbuči jednostavno ali pomoći će Vam da dodatno razmislite o trenutnoj situaciji. Na taj način ćete vjerovatno drugačije reagovati nego na prvu što bi ste reagovali.

 

 Nadamo se da će Vam ovi sajveti biti od pomoći sa ciljem da se lakše i brže izborite sa stresnim situacijama.

Dr Rajko Ćulibrk

Kategorije: Medicina