Pojava drhtanja jednog ili više dijelova tijela bez postojanja jasnog organskog ili psihogenog uzroka predstavlja esencijalni tremor. Većinom se manifestuje  drhtanjem ruku ali može se javiti na bilo kom dijelu tijela. Specifično je drhtanje glave po tipu DA ili NE (odnosi se na pravac kretanja glave pri drhtanju).

Uzrok 

Do sada nije otkriveno zašto i kako nastaje. Smatra se da se radi o nasljednom poremećaju. Pretežno se javlja kod osoba u 40 – im godinama, ali  se može javiti i u ostalim životnim dobima.

Karakteristično za ovaj poremećaj je to da se simptomi pogoršavaju u slučaju stresa,  upotrebe većih količina kofeina kao i pri pokretu.

Dijagnoza

Dijagnozu postavlja neurolog na osnovu pregleda i isključivanja ostalih mogućih uzroka tremora.

Liječenje 

Liječenje tremora je isključivo simptomatsko. Ne postoji definitivan lijek, već se koriste lijekovi da potisnu drhtanje. Najčešće se koriste beta blokatori (propranolol), sedativi i antiepileptici.

Neke od mjera koje mogu da smanje intenzitet tremora :

  • Smanjenje unosa kofeina
  • Redukcija stresa i tehnike opuštanja

 

Dr Mladen Petić

 

 

Kategorije: Medicina