Infekcija sa hepatitis B virusom (HBV) je povezana sa pojavom karcinoma želuca, naročito među pacijentima koji nemaju u bližoj prodici oboljele od karcinoma želuca tj. kod pacijenata sa negativnom porodičnom anamnezom, stav je kineskih naučnika.

Poznato je da hronična infekcija hepatitis B virusom može da vodi ka pojavi ciroze jetre, te da pacijenti oboljeli od ciroze imaju povećanu učestalost razvoja čira želuca, a samim tim i povećan rizik od razvoja karcinoma želuca.

Dr. Ruihua Xu sa Sun Yatsen univerzitetskog centra za istraživanje raka u gradu Guangzhou i njegove kolege provele su retrospektivnu kontrolnu studiju na teritoriji Kine sa pretpostavkom da infekcija sa HBV može da ima ulogu jednog od riziko faktora za pojavu karcinoma želuca. U svom istraživanju dobili su rezultate sa kojima su potvrdili svoju početnu pretpostavku te su zaključili da HBV pozitivne osobe češće oboljevale od karcinoma želuce nego HBV negativne osobe. Rezultati njihove studije su objavljeni u februaru ove godine u časopisu British Journal of Cancer.

Ovo je pionirski korak i predstoje ozbiljnija istraživanja da bi se sa sigurnošću mogla utvrditi ova povezanost i da bi ovaj zaključak bio prihvaćen u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Dr Rajko Ćulibrk

Kategorije: Medicina