Humani papiloma virus (HPV) predstavlja jednu od najčešćih seksualno prenosivih infekcija širom sveta, sa značajnim uticajem na javno zdravlje zbog njegove povezanosti sa različitim vrstama karcinoma i genitalnim bradavicama. Cilj ovog članka je da pruži sveobuhvatan pregled HPV-a, obuhvatajući njegove tipove, načine prenosa, simptome, zdravstvene posledice, dijagnostiku, lečenje i strategije prevencije.

Razumevanje HPV-a

HPV je grupa od više od 200 srodnih virusa, sa više od 40 tipova koji se lako prenose direktnim kontaktom kože tokom vaginalnog, analnog ili oralnog seksa sa osobom koja je zaražena virusom. Tako je čest da gotovo svi seksualno aktivni muškarci i žene dobiju HPV u nekom trenutku svog života. Virus je posebno poznat po svojoj sposobnosti da inficira genitalne delove muškaraca i žena, uključujući kožu penisa, vulve i anusa, kao i obloge vagine, grlića materice i rektuma.

Tipovi HPV-a

Tipovi HPV-a se često kategorizuju u “niskorizične” i “visokorizične” grupe na osnovu njihovog potencijala da izazovu rak. Niskorizični HPV-i, kao što su tipovi 6 i 11, uglavnom su odgovorni za genitalne bradavice i blage abnormalnosti na Pap testu. Visokorizični HPV-i, uključujući tipove 16 i 18, povezani su sa karcinomima kao što su karcinom grlića materice, analni karcinom, orofaringealni karcinomi, karcinom penisa, kao i vulvarni i vaginalni karcinomi. HPV16 je najkancerogeniji i odgovoran je za većinu karcinoma povezanih sa HPV-om.

Prenos i simptomi

HPV se prenosi intimnim kontaktom kože sa kožom, a možete dobiti HPV imajući seks sa nekim ko je zaražen. Virus se može preneti čak i kada zaražena osoba nema znakove ili simptome. Većina ljudi sa HPV-om nije svesna da su zaraženi i mogu preneti virus drugima. Neke HPV infekcije mogu dovesti do genitalnih bradavica – malih izraslina na ili oko genitalija ili anusa. Međutim, visokorizični tipovi HPV-a možda neće izazvati nikakve simptome dok ne dovedu do drugih zdravstvenih problema, poput karcinoma grlića materice ili drugih vrsta karcinoma.

Zdravstvene posledice

Iako većina HPV infekcija prolazi sama od sebe bez izazivanja bilo kakvih zdravstvenih problema, uporne infekcije sa visokorizičnim tipovima HPV-a mogu dovesti do raka. Karcinom grlića materice je najčešći karcinom povezan sa HPV-om među ženama, dok su orofaringealni karcinomi najčešći među muškarcima. Važno je napomenuti da HPV uzrokuje gotovo sve slučajeve karcinoma grlića materice, značajan deo drugih genitalnih karcinoma, i rastući procenat orofaringealnih karcinoma.

Dijagnoza i skrining

Za žene, redovni testovi skrininga grlića materice (Pap testovi) mogu otkriti HPV infekcije i ćelijske abnormalnosti izazvane virusom. HPV test, koji se može obaviti istovremeno sa Pap testom, traži sam virus i može pomoći zdravstvenim radnicima da znaju koje žene su u najvećem riziku od karcinoma grlića materice. Ne postoji opšti test za muškarce ili žene za proveru njihovog ukupnog “HPV statusa”, niti postoji HPV test za otkrivanje HPV-a na genitalijama ili u ustima ili grlu.

Lečenje

Nema lečenja za sam virus, ali postoje tretmani za zdravstvene probleme koje HPV može izazvati:

  • Genitalne bradavice mogu se tretirati propisanim lekovima ili ih može ukloniti zdravstveni radnik.
  • Abnormalne ćelije grlića materice mogu se tretirati procedurama koje imaju za cilj sprečavanje razvoja karcinoma grlića materice.
  • Karcinomi uzrokovani HPV-om su lečiviji kada se dijagnostikuju i leče na vreme.

Prevencija

Najefikasnija metoda prevencije HPV-a je vakcinacija. Vakcina protiv HPV-a je sigurna i efikasna i može zaštititi od bolesti (uključujući karcinome) izazvanih HPV-om kada se daje u preporučenim starosnim grupama. CDC preporučuje vakcinaciju protiv HPV-a za decu od 11 do 12 godina, ali vakcinacija može početi već sa 9 godina. Preporučuju se i vakcine za nadoknadu za muškarce do 21. godine i za žene do 26. godine, sa određenim izuzecima.

Druge preventivne mere uključuju:

  • Pravilnu upotrebu kondoma svaki put kada imate seks, iako HPV može inficirati oblasti koje kondom ne pokriva.
  • Ograničavanje broja seksualnih partnera, jer imanje mnogo partnera povećava rizik od HPV infekcije.
  • Redovan skrining grlića materice za žene, koji može otkriti prekancerozne promene na grliću materice.

Zaključak

HPV predstavlja značajan javnozdravstveni izazov zbog svoje visoke prevalencije i potencijala da izazove rak i genitalne bradavice. Svest, obrazovanje i preventivne mere, uključujući vakcinaciju i redovan skrining, ključni su za smanjenje uticaja HPV-a. Razumevanje prirode HPV-a, njegovih puteva prenosa i potencijalnih zdravstvenih posledica ključno je za donošenje informisanih odluka o zdravlju i strategijama prevencije.

Kategorije: Medicina