Test

Test za anemiju

Jednostavan test na licu mjesta za anemiju bi mogao da obezbjedi bržu dijagnozu česti poremećaja krvi, i da obezbjedi besplatnu samokontrolu u kućnim uslovima kod ljudi koji imaju hroničnu formu ove bolesti.

Jednokratna naprava za samotestiranje analizira jednu kap krvi, koristeći hemiske reagense koji daju vidljive promjene boje koje odgovaraju stepenu anemije. Test daje rezultate za 60 sekundi i ne zahtjeva izvor električne energije. Odgovarajuća aplikacija za smartfon automatski može da poredi vizuelne rezultate sa odgovarajućim nivoima hemoglobina i tako pruži brzu analizu stepena anemije.

Dozvoljavajući brze rezultate i bolji način monitoringa pacijenata sa hronočnom anemiom, naprava bi mogla da pomogne pacijentima da dobiju tretman prije nego što bolest postane ozbiljna i na taj način spriječi posjete hitnoj pomoći i hospitalizacije. Anemija, od koje pati blizu dvije milijarde ljudi širom svijeta, se još uvijek kontroliše i dijagnostikuje koristeći skupe testove u bolnicam, klinikama ili privatnim ambulantama.

Zbog  jednostavnosti i mogućnosti da dostavi rezultate bez električne energije, naprava bi mogla naći svoje mjesto i u siromašnim zemljama.

Naprava je inače dizajnirana i razvijena od strane Instituta za tehnologiju Džordžije, u saradnji sa Konzorcijumom za pedijatriske naprave Atlanta, Njegom djece Atlanta i Globalnim centrom za medicinske inovacije.

Koristeći prototip koji se sastoji iz dva dijela, test funkcioniše na sledeći način. Pacijent se bocne iglom, slično testu za dijebetes, da bi se dobila kapljica krvi. Poklopčić naprave, inače mala posuda, se onda stavlja na kap, uvlačeći tačno potrebnu količinu krvi. Poklpčić se onda stavlja na glavni dio naprave, koji sadrži hemiski reagens. Nakon što se poklopčić zatvori cijela naprava se kratko zatrese da bi se izmiješala krv i reagens. U narednih 45 sekundi reagnes i hemoglobin u krvi reaguju i stvara se boja koja seže od plavo-zelene do crvene u zavisnosti od stepena anemije. Na etiketi naprave je objašnjeno koja boja odgovara kom stepenu anemije, a ukoliko imate smartfon odgovarajuća aplikacija radi analizu sa daleko većom preciznošću.

Da bi se potvrdila tačnost testa rađena je studija na 238 pacijenata koji boluju od anemije, i dobijeni rezultati se poklapaju sa rezultatima dobijenim konvencionalnim testovima.

Očekuje se da bi se naprava mogla pojaviti u apotekama negdje sredinom 2016. godine.

Inače u Americi je jedna trećina djece pod rizikom da razvije anemiju, koja može dovesti do neurokognitivnog defekta, otkazivanja organa i manje ozbiljnih komplikacija kao što je iscrpljenost i vrtoglavica.

 Izvor: Institut za tehnologiju Džordžija, napisano na bazi članka od John Toon.

Dr Stevica Prolić

Kategorije: Medicina