Osteoporoza podrazumijeva progresivni gubitak koštane mase. Kosti su velikim dijelom građene od jedinjenja kalcijuma koji im daje čvrstinu. U osteoporozi dolazi do gubitka kalcijuma te se gubi i čvrstina kostiju.

Pitanje uzroka i podijele osteoporoze je dosta složeno. Ipak dva najčešća faktora koja dovode do osteoporoze su starenje  i menopauza pa su po tome i dobile nazive:

Senilna osteoporoza se javlja kod osoba starijeg životnog doba (preko 65.godina) i rezultat je smanjene metaboličke aktivnosti. U principu osteoporoza kod starih ljudi je normalna pojava jer se sa fiziološkim procesom starenja dešavaju razne promjene u organizmu a jedna od njih je i gubitak koštane mase.

Postmenopauzalna osteoporoza se javlja kod žena nakon prestanka menstruacionog ciklusa i uzrokovana je sniženjem estrogena koje prati ovu životnu fazu.

Ostali mogući tipovi osteoporoze su :

  • inaktivitetna (posljedica dugotrajnijeg mirovanja ili imobilizacije),
  • endokrine (hiperparatireoidizam, hipertireoidizam),
  • osteoporoza u trudnoći
  • idiopatske (nepoznatog uzroka)

Dakle osteoporoza se javlja kod svih osoba, izraženija je kod žena , a u kom stepenu će se kod jedne osobe ispoljiti zavisi od više faktora (nivoa hormona, ishrane, fizičke aktivnosti..)

Dijagnoza

Postojanje osteoporoze može se utvrditi na osnovu jednostavnog rentgen snimka neke od dugih kostiju u tijelu. Za određivanje u kom stepenu je izražena osteoporoza koristi se osteodenzitometrija ( mjerenje gustine kostiju).

Liječenje

Postoji nekoliko lijekova i mjera kojima se mogu ublažiti efekti osteoporoze:

  • upotreba bifosfonata
  • hormonska terapija
  • dodavanje ishrani vitamina C I D kao i nekih minerala
  • redovna fizička aktivnost (koja jako povoljno djeluje na izgradnju kosti) i pravilna ishrana.

Opasnosti!

Osteoporoza ne daje nikakve simptome niti tegobe što je samim tim čini opasnijom. Najčešća komplikacija osteoporoze jesu prelomi kostiju (najčešće kičmenih pršljenova ili kuka) koji kod starih osoba jako često mogu biti uzrok trajne nesposobnosti ili čak dovesti posljedično do najgoreg ishoda. Oslabljene kosti vrlo lako pucaju pri padovima te se iz tih razloga preporučuje starijim osobama da posebno obrate pažnju na kretanje naročito zimi kada je poledica.

 Dr Mladen Petić

Kategorije: Medicina