Karcinom dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena, a najčešće se javlja između 55. i 70. godine života. Ova bolest prijeti sve većem broju žena, a glavni uzrok ovome je mala informisanost i neredovni pregledi. Od karcinoma dojke mogu oboljeti i muškarci, ali je bolest stotinu puta češća kod žena, nego kod muškaraca.

Cilj svih preventivnih pregleda dojke je pronaći tumor u najranijoj fazi razvoja, kada je njegovo izlječenje gotovo 100%.

Sa cilejm prevencije razvoja bolesti potrebno je da svaka žena redovno radi samopregled dojki i u skladu sa uzrastom mamografiju.

Preporuke su sljedeće:

– mlade djevojke trebaju početi sa samopregledom dojki već od 20. godine života, jedanput mjesečno između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa,

– nakon 25. odnosno 30. godine života preporučuje se jedanput godišnje klinički i ultrazvučni pregled dojki,

– sa 40 godina potrebno je obaviti tzv. bazalnu mamografiju, uz ultrazvučne kontrole svakih 6 mjeseci do godinu dana. Mamografija se potom preporučuje svake dvije godine.

– nakon 50. godine života preporučuje se mamografija jedanput godišnje

Na ovoj fotografiji možete da vidite kako pravilno da radite samopregled dojki. Prvo posmatrate simetriju u izgledu dojki, zatim pristupate palpaciji koju vršite sa tri srednja prsta, pokretima koji su navedeni na slici.

???????????????????????????????????????????????????

Mislite na svoje zdravlje i nemojte zaboraviti da radite samopregled redovno. Poslije nekoliko puta ova radnja će Vam preći u naviku, i to u naviku koja Vam može spasiti život.

Dr Rajko Ćulibrk

Kategorije: Medicina