Kada u svakodnevnom govoru čujemo frazu problemi sa prostatom, gotovo uvijek se misli na ovu bolest. Benigna hiperplazija prostate pedstavlja uvećanje prostate, koja zbog svoje povećane veličine pritišće okolne strukture i dovodi do problema sa mokrenjem. Ova bolest pogađa 50% muške populacije starije od 50 godina, i čak 75% populacije do 80. godine. Kao takvo, ovo oboljenje je najčešći uzrok uroloških problema kod muškaraca.

Koji su uzroci i faktori rizika?

Iako je sam mehanizam putem kog se razvije hiperplazija (uvećanje) prostate još uvijek nedovoljno objašnjen, gotovo je sigurno da uzrok ove bolesti leži u promjenama u lučenju testosterona koja se dešava u poznim godinama. Iz tog razloga glavni faktor rizika je starost.

Pored starosti, razvoju bolesti mogu doprinjeti još i: pušenje, alkohol, nasleđe, kao i konzumacija određenih vrsta lijekova (antihistaminici, diuretici, kao i opoidni analgetici).

Koji su simptomi?

Simptomi benigne hiperplazije prostate su uglavnom vezani za otežano i bolno mokrenje. U te simptome spadaju:

– usporeno ili odloženo mokrenje.

– nepotpuno pražnjenje (nagon za mokrenjem se javlja odmah nakon završetka prethodnog akta mokrenja).

– isprekidanost mlaza.

– slab mlaz.

– kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi poslije mokrenja.

– nokturija (potreba za mokrenjem se javljaju tokom noći).

– dizurija (bol pri mokrenju).

– hematurija (prisustvo krvi u mokraći).

inkontinencija (nekontrolisano isticanje mokraće).

retencija mokraće (zastoj mokraće).

učestalije i hitno mokrenje (jak i iznenadan nagon za mokrenjem).

Kako se liječi?

U terapijske svrhe se koriste lijekovi iz grupe alfa 1 blokatora (Doksazosin, Terazosin, Alfuzosin, Tamsulosin).  U novije vrijeme se u terapiju uvrstila i nova grupa lijekova inhibitori 5 alfa reduktaze (finasterid). U kombinovanoj terapiji ove dve grupe su pokazale odlične rezultate u suzbijanju već postojeće hiperplazije (uvećanja) prostate i prevenciji daljeg napredovanja bolesti.

Kao krajnje i trajno riješenje se primjenjuje hirurška intervencija pri kojoj se odstranjuje prostata.

Naravno kako je bolje spriječiti nego liječiti, zdrav život i apstinencija od pušenja, kafe i alkohola u značajnoj mjeri smanjuju rizik od nastanka bolesti.

dr Stevica Prolić

Kategorije: Medicina