Novorođenačka žutica predstavlja pojavu žućkasto prebojene kože i beonjača novorođenog djeteta.

Uzrok je prisustvo povišene koncentracije bilirubina u krvi djeteta. Bilirubin nastaje kao rezultat razgradnje eritrocita u organizmu i normalno se eliminiše preko jetre.

U organizmu novorođenog djeteta postoji povećana razgradnja eritrocita i slabije razvijena jetra koja ne može da eliminiše nastali bilirubin i to je razlog zašto je bilirubin prsiutan u povećanoj količini.

Od 20 – 50 % novorođenčadi  ima žuticu u prvoj nedelji nakon porođaja. To je  fiziološka žutica i bezopasna je. Ona se obično pojavljuje od 3. dana i iščezava narednih nekoliko dana. Kod prevremno rođene djece žutica se javlja još češće i  traje duže nego kod terminske  novorođenčadi.

Patološke žutice su one koje mogu biti opasne i koje zahtijevaju liječenje, a uzroci mogu biti  :

–          unutrašnje krvarenje,

–           sepsa ili druga teža infekcija djeteta,

–          reakcija majčinih antitjela na djetetove eritrocite,

–          oboljenja jetre,

–          nedostatak određenih enzima,

–           abnormalnosti eritrocita djeteta.

Kada je bitno da se javite ljekaru :

–         Ukoliko primjetite žutu prebojenost kože u prvih 24 časa života

–         Ukoliko je žutica prisutna  nakon 2 nedelje života kod terminski rođene djece ili 3 nedelje kod prevremeno rođene  djece

–         Ukoliko se žutica pojačava narednih dana

–        Ukoliko uz žuticu primjetite da je dijete uspavano, slabo jede, ne dobija na težini ili pokazuje bilo kakve druge znake koji bi Vas zabrinuli

Zanimljivo je da je  specijalizovani tim sa Univerziteta Washington napravio aplikaciju za pametne telefone koja slikajući dijete omogućava orjentaciono određivanje nivoa bilirubina u krvi djeteta. Ukoliko se ova aplikacija pokaže djelotvornom svako će moći u svom domu da utvrdi da li dijete ima povišene vrijednosti i da pravovremeno zatraži medicinsku pomoć.

Dr Mladen Petić

0
Kategorije: Medicina