Pored fiksnog ortodontskog aparata zube možemo ispraviti sa providnim folijama koje se izradjuju na osnovu individualnog otiska pacijenta. Bitno je naglasiti da ovim folijama možemo korigovati blaže nepravilnosti zuba, dakle postoje jasna stanja gdje se ova metoda može primjeniti, kao što su: zatvaranje razmaka do 4 mm, korekcija tjeskobe do 4-6 mm, korekcija rotiranih prednjih zuba. Postoje stanja gdje ove folije neće imati učinka: kod visokog stepena nepravilnog položaja zuba, bruksizma, određenih deformiteta lica i vilica, kod pacijenata koji odbijaju saradnju.

Prije nego se odlučimo za ovu terapiju pacijentu se mora očistiti zubni kamenac, desni moraju biti zdrave, umnjaci koji su u sumnjivom položaju moraju se izvaditi, a svi zubi popraviti. Takođe, dati upute pacijentu o pravilnoj tehnici pranja zuba.

Pacijentu se uzima samo jedan visoko precizni otisak. Računar skenira model koji je dobijen iz otiska, te preračunava idealnu poziciju zuba i potrebna pomjeranja pa samim tim i broj folija. Pacijent jednom posjetom kod stomatologa dobija komplet folija za cijelu terapiju. Ono što je odlično jeste da pacijent odmah vidi krajnji rezultat, odnosno vidi kako će njegovi zubi izgledati na kraju terapije. Ove folije djeluju tako što na zub utiču blagim silama koje dovode do pomjeranja. Jedna folija može pomjeriti zub oko 0.25 mm, te od tog momenta ona više nema efekta i mora se staviti druga. Dakle, terapija se sastoji u nošenju seta folija (broj folija zavisi od stepena neravilnosti položaja zuba), gdje se jedna folija nosi 15 dana pa se onda mijenja sa folijom broj 2 i sve tako do posljednje folije. Ove folije ne leže idealno na zubima, pogotovo na početku nošenja svake od njih, ali to i jeste suština terapije jer one pritiskom vrše blaga pomjeranja. Folije se moraju nositi oko 20 sati dnevno, te će se tako vršiti kontinuirani pritisak na zube i postići zadovoljavajući rezultat. Kraj terapije zavisi prije svega od stepena nepravilnosti, ali se može očekivati u periodu od nekoliko mjeseci do godinu dana.

Ovo je odličan način da pacijenti koriguju blage nepravilnosti položaja svojih zuba, bez nošenja fiksnog aparata. Metod nije invazivan, lijepo izgleda, prijatan je za nošenje, može se ukloniti iz usta tokom jela, olakšana je higijena jer se vadi i pere, a rizik od povreda zuba je sveden na minimum.

dr Nenad Srdić

 

Kategorije: Stomatologija