Krunice (Navlake)

 

Dental-CrownsKrunice ili navlake su nadoknade kojima se zubu vraćaju oblik, funkcija i izgubljeno tkivo. Izrađuju se na zubima oštećenim karijesom, prelomom, poslije liječenja, zbog esteskih zahtjeva pacijenta i dr. Takodje, u slučaju nedostatka zuba mogu se ugraditi  impanti u kost i na njima krunice.

Zubi koji će nositi krunicu se prethodno pripremaju. Zavisno od stanja zuba priprema se sastoji od eventualnog liječenja zuba i ojačanja zuba kočićima od različitih materijala. Zubi sa očuvanom pulpom(živcem) ne zahtjevaju pripremu.

Sljedeća faza predstavlja brušenje zuba. Tada se zub brusi u svim dimenzijama dok se ne dobije patrljak (zub umanjen za određenu količinu tkiva u svim dimenzijama). Brušenje se obavezno vrši pod dejstvom lokalne anestezije.

Nakon brušenja uzimaju se otisci svih zuba gornje i donje vilice. Na osnovu otisaka se u zubotehničkoj laboratoriji izrađuje gipsani model na kom se modeluju zubi. Za vrijeme ove faze pacijentu se mogu načiniti privremene krunice od slabijeg materijala, tako da pacijenti mogu imati pun kvalitet života tokom izrade krunice . Boju zuba određuju stomatolog i pacijent zajedničkim dogovorom pred ogledalom uz pomoć ključa boja.

U zavisnosti od materijala od koga su načinjene, krunice mogu biti metalokeramičke, keramičke i livene(metalne). Najpopularnije su metalokeramičke krunice koje estetski vrlo dobro odgovaraju pacijentima, vraćaju sve funkcije zuba i imaju pristupačnu cijenu. Keramičke krunice (bezmetalne) ispunjavaju i najviše esteske zahtjeve pacijenta, ali im je cijena i do nekoliko puta veća od cijene metalokeramičkih. Livene krunice se sada rijetko koriste i estetski nisu zadovoljavajuće.

Izbor materijala zavisi od platežne moći pacijenta, stanja zuba, želje pacijenta i drugih faktora koje analizira terapeut.

Krunice su, može se reći, i sastavni dio mostova i drugih stomatoloških protetskih radova, ali o tome više u narednom članku.

Dr Goran Arlov

Kategorije: Stomatologija