Matične ćelije su osnovne ćelije našeg organizma, od kojih nastaju sve druge ćelije, organi i ljudska tkiva. Otkriće matičnih ćelija je jedno od najvećih dostignuća savremene medicine. Posebno je značajno saznanje da se one mogu izolovati, čuvati i kasnije koristiti za obnavljanje oboljelih i oštećenih tkiva organizma. Jedna od najvažnijih osobina matičnih ćelija je mogućnost samoobnavljanja. Druga važna osobina je njihova sposobnost da se diferenciraju (pretvaraju) u bilo koji tip ćelije. To znači da one imaju nevjerovatnu sposobnost ne samo da proizvode same sebe već i da stvaraju nova tkiva prilikom svoje diobe i razvoja.

Veliki napredak u zadnjoj deceniji je upravo izrada rutinskih tehnologija da se matične ćelije izdvoje, zamrznu i čuvaju i do 20 godina, kako bi se kasnije po potrebi koristile u terapiji brojnih oboljenja. Tako su oformljene banke matičnih ćelija, kako nacionalne (državne) tako i privatne.

Najveći postotak izolovanja matičnih ćelija je vršen iz pupčane vrpce po rodjenju djeteta. Ako niste to uradili na rođenju djeteta, niste zakasnili. Naime, posljednjih godina je razrađena tehnologija izolovanja matičnih ćelija iz mliječnih zuba.

Ove ćelije mogu biti od koristi u liječenju: malignih i nemalignih bolesti krvi, oboljenja koštanih tkiva, nervnog tkiva, oboljenja srca, gušterače. Period kada http://dvakotla.com.ua/ se najviše vade mliječni zubi je između 6. i 10. godine. Za sada se koriste samo prednji zubi, sjekutići i očnjaci, koji moraju biti potpuno zdravi i da nisu previše rasklaćeni. Nakon vadjenja/ispadanja mliječnog zuba bitno je da se što prije (do 15-20 min.) zub smjesti u set za prikupljanje kako se zubna pulpa ne bi osušila. Potom zub mora stići u laboratoriju najkasnije 72 sata nakon što je ispao. Ovdje se zubna pulpa izoluje, a matične ćelije pripreme za dugoročno čuvanje  u specijalnim kriobočicama.

Pored pupčanika i mliječnog zuba, matične ćelije mogu se izolovati i iz masnog tkiva.

Dr Nenad Srdić

Kategorije: Stomatologija