Beli-zubiIako je besprijekorna higijena usta i zuba osnovni uslov za zdravlje zuba i desni, neke promjene u organizmu mogu se manifestovati i u ustima. Ovdje ćemo navesti samo neke koje su češće.

 

Desni

Promjene na desnima mogu nastati i pored dobre higijene. Naime, upotreba nekih lijekova može za posljedicu imati zapaljenje i uvećanje desni. To su najčešće fenitoin, nifedipin, amlodipin, verapamil i ciklosporin i dr.  Takodje, uzrok mogu biti i leukemije, neka autoimuna oboljenja, nedostatak vitamina C i tumori usne duplje.

Jezik i sluznica usta

Anemije, leukemije, autoimuna i kožna oboljenja, hronična trovanja teškim metalima, nedostatak vitamina mogu izazvati promjene na jeziku i sluznici usta.

Zubi

Istrošeni zubi i popucala gleđ kod odraslih osoba mogu se povezati sta stiskanjem i škripanjem zuba, što se dovodi u vezu sa stresom. Sve bolesti koje za posljedicu imaju česta povraćanja dovode u kontakt sa zubima želučanu kiselinu, koja oštećuje gleđ.

U dječijem uzrastu uticaj ishrane i opšteg zdravlja veoma je vidljiv na zdravlju zuba. Kredaste prebojenosti zuba, poremećaji u građi gleđi i dentina i mnoge druge promjene na zubima mogu biti posljedica nedovoljnog ili rijeđe prekomjernog unosa nekih minerala za vrijeme razvoja zuba.

Usne

Suve, ispucale usne sa crevnilo uglova usana mogu biti pokazatelj pada imuniteta, loše ishrane i nedostatka vitamina.

Sve pormjene u ustima koje se ne povuku u roku od sedam do deset dana moraju biti pregledane od strane stomatologa.

                                                                                          Dr Goran Arlov

Kategorije: Stomatologija