Benefits-and-Procedure-of-Sedation-DentistryŠta je to svjesna sedacija?

Predstavlja stanje pacijenta pri kome se ne osećaju strah i panika, a postoji blaga pospanost i smirenost. Pacijent samostalno diše, svejstan je svega što se dešava oko njega i može da razgovara sa terapeutom.

Kada i kome je potrebna svejsna sedacija u stomatologiji?

Pacijenti koji osjećaju veliki strah ili nekontrolisani strah su kandidati za ovaj vid sedacije. Svjesna sedacija se koristi i prilikom bolnih i dugotrajnih zahvata, a naročito hirurških i imaplanotloških. Takodje, u nekim hitnim stanjima pri napadu histerije se preporučuje svejsna sedacija.

Kako se postiže?

Sedativ se aplikuje intravenski prije inetrvencije (vene podlaktice), a mjesto rada u ustima se anestezira klasičnom lokalnom anestezijom.

Ko ne smije pod svesnu sedaciju?

Trudnice i dojilje se ne smiju svjesno sedirati. Psihijatriskji bolesnici bez dozvole nadležnog ljekara, takodje. Pacijenti koji su u alkoholisanom stanju, te oni koji pate od akutnog glaukoma ili mijastenije gravis nisu za svjesno sediranje.

Svjesno sediran pacijent treba ostati u ordinaciji bar dvadeset minuta nakon sedacije kada se i očekuje prestanak pospanosti. Pri izlasku iz ambulante mora imati pratnju (supružnik, roditelj, staratelj i sl.).

                                                                                    Dr Goran Arlov

 

Kategorije: Stomatologija